Raport strategiczny IAB 2008

Raport strategiczny IAB 2008

"Rok 2008 był najlepszym w dotychczasowej historii dla rynku reklamy internetowej w Polsce. Połowa Polaków korzysta dziś z Internetu. Firmy nie wyobraża ją sobie działalności bez codziennego korzystania z tego medium, a kampanie internetowe zdobyły znaczący udział w budżetach reklamowych. Prognozy ekspertów naszej organizacji potwierdziły się i wydatki na reklamę interaktywną przekroczyły 1 mld zł" - czytamy już na samym wstępie do raportu strategicznego IAB.

Stowarzyszenie Interactive Advertising Bureau Polska w skrócie IAB zrzeszające portale, wortale internetowe, sieci reklamowe oraz agencje interaktywne udostępniło najnowszy raport dotyczący rozwoju polskiego Internetu za rok 2008. Dokument powstawał we współpracy IAB Polska z Pricewaterhouse Coopers, magazynem Media&Marketing oraz ekspertami firm zrzeszonych w IAB. Przygotowanie raportu zajęło w sumie 6 miesięcy i nad jego powstaniem pracowały 32 osoby.

Raport IAB 2008 składa się z trzech głównych części i dostarcza szczegółowe informacje dotyczące stanu polskiego Internetu, jego wykorzystania jako medium reklamowe oraz komercyjnego aspektu Internetu.


Rozdział I: Polski rynek internetowy

Dostęp do internetu w Polsce - Raport IAB 2008Źródło: Raport IAB 2008
Wiek polskich internautów - Raport IAB 2008Źródło: Raport IAB 2008Częstotliwość korzystania z internetu - Raport IAB 2008Źródło: Raport IAB 2008

Jak wynika z raportu liczba użytkowników Internetu w Polsce dynamicznie wzrasta. Dynamika przyrostu użytkowników sieci na przełomie lat 2000 – 2008 w ujęciu procentowym kształtuje się na poziomie 615 %. W grudniu 2008 roku liczba internautów (7+) sięgnęła 15 523 000 co stanowi 52 % całej populacji. Jest to wynik na poziomie nieco powyżej średniej europejskiej (48,9%). Jak wynika z raportu jednym z ograniczeń hamujących rozwój sieci w Polsce jest dostępność szerokopasmowego Internetu. Polska znalazła się pod tym względem na przedostatnim miejscu (zaraz za Bułgarią z 2 368 000 użytkowników Internetu) w porównaniu ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej. Zadowalające natomiast jest to, że ponad 71,3 % internautów korzysta z sieci codziennie lub prawie codziennie. Populacja internautów pod względem wieku w 2008 roku nie zmieniła się znacznie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nadal osoby w przedziałach wiekowych 15-24 (30,3% ogółu internautów) oraz osoby 25-34 (24,1% ogółu internautów) są głównymi użytkownikami sieci w Polsce. Z tej części raportu dowiemy się także jak kształtują się przychody polskich internautów, jak przedstawia się ich stopień wykształcenia, miejsce zamieszkania w podziale na województwa, ich staż w sieci oraz poznamy wiele innych ciekawych danych.

Rozdział II: Reklama online

Udziały poszczególnych typów reklamy - Raport IAB 2008Źródło: Raport IAB 2008

Wartość rynku reklamy internetowej wyniosła w 2008 r. 1.17 mld zł, czyli o 57% więcej niż przed rokiem. Jest to gigantyczny wzrost potwierdzający ogromny potencjał jaki ma do zaoferowania reklama internetowa. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wyszukiwarki internetowe oraz reklamy typu SEM (Search Engine Marketing) czego potwierdzeniem jest wzrost udziału tej formy reklamy z 20% (2007r.) do 23%. Nadal pomimo spadku z 42% (2007) do 40% największą częścią rynku jest reklama typu display składająca się z reklam graficznych w poczcie elektronicznej (1% udziału), sponsoringu (8% udziału), form wyświetlanych nad treścią (21% udziału) oraz form wbudowanych w treść (aż 75% udziału). Nowością w drugiej części raportu IAB 2008 (Reklama online) są działy o tematyce targetowanie behawioralne, marketing szeptany oraz mobile marketing które nie były poruszane w poprzednich edycjach.

Rozdział III: Handel elektroniczny

Przychody branży ogłoszeniowej i yellow pages w 2008 roku wyniosły ok. 226,1 mln zł i w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły o 43%. Wzrost ten jest jednak mniejszy niż ogólny wzrost całej branży reklamowej w Internecie (57%)

Wartość polskiego rynku e-commerce - Raport IAB 2008Źródło: Raport IAB 2008

W 2008 r. Polacy na zakupy online wydali ponad 11,01 mld zł, co stanowi wzrost o 36,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział transakcji zrealizowanych za pośrednictwem aukcji internetowych (CtoC, BtoC) wzrósł o ok. 1,9 punktu procentowego, do poziomu 58,86% wartości sprzedaży (6,480 mld zł). Tym samym za pośrednictwem e-sklepów (BtoC) na zakupy online zostało wydane 41,14 % pieniędzy, czyli 4,53 mld zł czytamy w raporcie IAB 2008. Należy również pamiętać że wiele transakcji realizowane jest poza siecią a Internet jest wykorzystywany w tym przypadku tylko jako narzędzie do wspomagania decyzji zakupowych. Wartość produktów kupionych pod wpływem Internetu, ale po za nim wynosiła w 2008 r. około 17 mld zł (w 2007 r. ok. 9 mld zł, wzrost o 89 proc.). Efekt poszukiwań w sieci i zakupu poza nią będzie co raz silniejszy (dynamika wzrostu jest większa niż samego handlu internetowego), co potwierdzają doświadczenia rynków bardziej rozwiniętych (np. Wlk. Brytania, Niemcy, Francja).

Na koniec grudnia 2008 r. w katalogu sklepów internetowych prowadzonym przez Sklepy 24.pl zarejestrowanych było 4615 zweryfikowanych biznesów e-commerce. Natomiast na koniec 2007 r. szacunki mówiły o około 4 tys. sklepów internetowych (w katalogu zarejestrowanych było 3,3, tys. podmiotów). Oznacza to wzrost całej liczby sklepów o 41,7 proc.

Według autorów raportu czeka nas rok wolniejszego wzrostu oraz stabilizowania się rynku e-commerce. Wzmocni się natomiast efekt wykorzystania Internetu do wyszukiwania najkorzystniejszych ofert nawet jeżeli zakup nastąpi poza siecią.

Pobierz pełną wersję raportu IAB 2008

Raport IAB 2008 | rozmiar pliku - 12,7 MB | ilość stron: 112

Raport można pobrać bezpośrednio (bez rejestracji) z serwisu mediamixer.pl tutaj lub też na stronie IAB Polska klikając tutaj (pobranie raportu wymaga rejestracji)

Źródło: Tekst opracowany na podstawie raportu strategicznego IAB 2008

Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić. Zapoznaj się z Polityką Cookies.Zamknij